Exkurze Růžkovy Lhotice

Marcela Vlkannova | Aktuality

Dne 2. května 2024 se uskutečnila na zámku Růžkovy Lhotice pravěká naučná exkurze. Akce se zúčastnilo 5 tříd 6. ročníku naší školy. Byl pro nás nachystaný program, který byl velice zajímavý a pestrý. Celkem nás čekalo 5 stanovišť, na kterých jsme po splnění úkolů dostali bonusová razítka.  Stanoviště lukostřelby zahrnovalo nejen střelbu lukem, ale i přednášku o mamutech a dalších pravěkých tvorech. Na dalším stanovišti jsme mohli nahlédnout do místností zámku, kde pobýval slavný skladatel Bedřich Smetana. Součástí prohlídky bylo i povídání o skladatelově životě a v místnostech nechyběly ani hudební nástroje, na které Smetana osobně hrál. Na třetím zastavení jsme si mohli pod dohledem odborníka vyzkoušet pravěké nástroje a zkusit si vyrobit i mouku. Předposledním úkolem bylo poznávání pazourků a různých předmětů z doby dávné. A na posledním stanovišti jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z doby bronzové. Za odměnu a sesbírání všech razítek jsme si pak mohli opéct na ohýnku buřty nebo si koupit nějakou drobnost na památku. Exkurze se nám velmi líbila a těšíme se na příští společné zážitky.

Karmazín J., 6. E