Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

Lubor Brázda | Aktuality, EVVO

Díky žákům se naše Základní škola Benešov, Dukelská 1818 může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,28 t. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 3,10 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 161,27 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 7 krát.

Došlo také k úspoře 1 660,18 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1661 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 159,38 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 7 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 5,50 kg mědi, což stačí pro ražbu 979 1€ mincí, nebo 6,66 kg hliníku, který by stačil na výrobu 445 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Stáhnout (PDF, 2.3MB)