Od pohádek k hororům

Marcela Vlkannova | Aktuality

To, že Karel Jaromír Erben byl český básník a sběratel lidových pohádek a pověstí, ví asi každý. Žáci 8. ročníku se díky Bc. Davidu Veselému dozvěděli o tomto autorovi mnohem více. Ve své přednášce se zaměřil především na témata a motivy v Erbenově Kytici z roku 1853, na kterou tak děti získaly zcela nový pohled. Předmětem rozboru byly hlavně dvě balady, Vodník a Polednice. Každá z hlavních postav se dá interpretovat různými způsoby, a o to přednášejícímu šlo. Žáci se do rozboru aktivně zapojili a uvědomili si, že na knihách je krásné právě to, že si jejich hlubší význam každý může vyložit po svém.

Vyučující ČJ 8. ročníku