Další body v Recyklohraní

Lubor Brázda | Aktuality, EVVO

V tomto pololetí jsme opět řešili dva úkoly související s recyklací odpadů v rámci projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Tentokrát se zapojily 7. třídy. Na úkolu Enigma pracovali žáci v přírodovědných praktikách a úkol dokončila 7. C, úkol Zpravodaj zvládli žáci 7.B.

Za pololetí jsme nasbírali přes 110 kg vybitých baterií a rovněž hodně přes 100 kg vyřazených drobných elektrospotřebičů. Nejlepšími a zároveň soustavnými sběrači baterií jsou Magdalena Flašíková ze 3.B, Adina Hýnová ze 2.A  a Valentýna Šitlerová a Jakub Roj ze 7.C.

V letošním roce se v soutěži Věnuj mobil nesešlo mnoho přístrojů (jen 38), ale sbíráme během celého školního roku nepřetržitě a letos sehnali nejvíce nevyužitých mobilů Zuzana Krejčová ze 3.B (11 ks), Antonín Martínek z 1.B (8 ks), Natálie Budilová ze 7.A (8 ks) a Marcela Mikšíková ze 3. B (7 ks). Nejvíce jiných spotřebičů přinesl Filip Matoušek ze 3.C (5 ks).

Všem, kdo se zapojují do recyklace baterií a spotřebičů i do řešení úkolů, děkujeme. Každý tak svým malým či větším dílem přispívá k získání bodů, které pak můžeme proměnit za hodnotné odměny, jako například právě v tomto pololetí. Krátkou zprávu o nejnovějších odměnách jste už na našem webu mohli číst.