Výstava hub v DDM

Marcela Vlkannova | Aktuality

V pátek  15. 9. jsme v  Tyršově ulici potkali na chodníku šipku… Tematicky nás dovedla do DDM. S žáky dvou sedmých tříd jsme si zopakovali látku přírodopisu 6. ročníku a s jednou třídou využili k výtvarnému zpracování. Vždyť ke zhlédnutí zde bylo 201 exponátů z celé ČR. Houby parazitické na stromech i plodinách, jedovaté i jedlé. Výstava byla zpestřena malou ochutnávkou jídel s houbami.   

Mgr. D. Pitelková