Exkurze do Sázavského kláštera a písařské dílny

Marcela Vlkannova | Aktuality

8. třídy v průběhu dubna a května 2023 navštívily v rámci výuky českého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy Sázavský klášter, kde se zúčastnily programu „Písařská dílna“. Děti navštívily nejhezčí prostory bývalého klášterního obydlí ze středověku a baroka: kapitulní síň, opatskou kapli, rajskou zahradu, refektář a viděly i nově odkryté malby v křížové chodbě. Seznámily se i s hlaholicí a samy si brkem a inkoustem zkusily psát na svitkový papír nebo na barevný ruční papír. Své dílo si pak mohly i ozdobit pravou pečetí. Exkurze byla plná nových, zajímavých informací a všichni jsme odjížděli s příjemným pocitem, že o naší historii toho víme opět o trochu více.

Vyučující ČJ 8. tříd