Literárně – výtvarná exkurze 6. ročníku

Marcela Vlkannova | Aktuality

Ve dnech 3. a 9. května vyjely všechny šesté třídy na Blaník. Cestou tam nás paní učitelky seznámily, co vše nás čeká a jaké úkoly budeme dělat. Po příjezdu na místo jsme se rozdělili do skupin po čtyřech, dostali jsme tři papíry, dva papíry s příběhem o Blanických rytířích a jeden papír s otázkami. Pak jsme začali postupně vyplňovat úkoly. Cestou k rozhledně jsme navštívili „bájný vrch“ s nadmořskou výškou 638 m. Na samém vrcholu nás čekala dřevěná rozhledna vysoká 30 m z roku 1941. Blaník je spojený s pověstí o svatém Václavu a jeho rytířích ukrytých v nitru hory. K výstupu na věž nás dělilo 107 schodů, odměnou nám byl krásný výhled do Středočeského kraje. Paní učitelky nám daly za úkol tuhle krásu na místě namalovat a tím i mít památku na tenhle výlet. Když už jsme vše splnili, tak jsme vyrazili pomalu k autobusu. Cestou zpět jsme ještě viděli kamennou hlavu rytíře. Výlet byl krásný i počasí nám přálo a všichni si odnášíme spoustu zážitků a informací o bájných rytířích dřímajících v posvátné hoře v čele se sv. Václavem, kteří povstanou a přijdou na pomoc české zemi, až jí bude nejhůř.  

Alexandra Žochová, 6. D