Plavecký kurz – 3. ročníky

Helena Brejlová | Aktuality

Dne 23.2.2023 3.třídy úspěšně ukončily plavecký výcvik. Děti absolvovaly 10 výukových lekcí, během kterých byly rozděleny do družstev podle výkonnosti a učily se různé techniky plavání. Poslední lekce byla věnována soutěžím a závodům, což si všichni náležitě užili. Všechny děti nakonec obdržely mokré vysvědčení.
Děkujeme za skvěle strávené chvíle, bude se nám stýskat!

Text a foto: Mgr. Michaela Váchová