Výtvarná soutěž

Marcela Vlkannova | Aktuality

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže Včely slaví 120 let (na téma včely a včelaření).

Do soutěže se zapojily děti z 1. a 2. stupně. Namalovaly velmi krásné obrázky.

Z velkého množství prací byli vyhodnoceni tito žáci:

      I. stupeň

Elen Pšentčíková, 5. B, 2. místo

      II. stupeň

Sára Havelková, 9. A, 2. místo

Lukáš Málek, 7. A, 2. místo

Nikola Radačovská, 8. D, 3. místo

 

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 1. 3. 2023 v Muzeu Podblanicka v Benešově.

Obrázky zaslané do soutěže budou vystaveny v DDM v termínu 11.-28. 4. 2023.

Výhercům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Mgr. Eva Fišerová