Náhradní školní stravování od 2. 11. 2020

Hana Procházková | Aktuality

Vážení rodiče,

od pondělí  2. listopadu  2020  do odvolání zajišťuje ŠJ Na Karlově v Benešově náhradní školní stravování  pro žáky. Oběd bude vydáván do jídlonosičů v době od 11,30 do 13,00. Pokud máte zájem, přihlaste se mailem: sjkarlov@seznam.cz.

 

PaedDr. Hana Procházková

 

Zavřená školní jídelna

Hana Procházková | Aktuality

Vážení rodiče,

z důvodu nařízené karantény v důsledku pandemie covid-19 bude školní jídelna příští týden od 19. do 23.10.2020 zavřená. Na toto období  jsou všechny obědy odhlášené.

S pozdravem PaedDr. Hana Procházková
 

Nová opatření od 14.10. 2020

Hana Procházková | Aktuality

Vážení rodiče,

vláda ČR rozhodla o uzavření základních škol od 14. 10. 2020. Všichni žáci přechází na povinnou distanční výuku. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na výuce, včetně dětí v přípravné třídě. Návrat dětí do přípravné třídy bude 2. 11. 2020.

Návrat žáků I. stupně do školy bude 2. 11. 2020. Jak to bude s prezenčním a distančním vzděláváním žáků II. stupně, bude upřesněno později.

Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu přes MS Teams, (výjimkou jsou předměty TV, Vv, Hv, RKC – v těchto předmětech nebude výuka probíhat).

  • Výdej jídel žákům/strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci/strávníci pak mají možnost oběd odebrat v době od 12,30 do 14,00. Příchod do ŠJ je možný bočním vchodem od MŠ. Doporučuje se, aby si žáci/strávníci odebrali oběd a nekonzumovali ho ve školní jídelně. Žáci nemají odhlášené obědy. ŠJ – telefon: 317723354

Rodiče, jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády, resp. Nařízení hejtmanky Středočeského kraje, zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění dětí. Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Mgr. Blanka Ludačková, ludackovab@kr-s.cz ; 702 147 703) ve spolupráci s určenými školami.

1.     Zaměstnavatel (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR, atd. – viz výčet profesí dle nařízení vlády) zašle požadavek na umístění dětí rodičů, kteří jsou jeho zaměstnanci. Žádost obsahuje tyto údaje:

·        jméno a věk dítěte,

·        bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů,

·        telefonický (mobilní) kontakt na rodiče

Žádost se zasílá na e-mailovou adresu: ludackovab@kr-s.cz  a karova@benesov-city.cz

2.     Žádost o umístění je následně předána místně příslušné určené škole, která se spojí s rodiči dítěte a domluví se na konkrétních záležitostech (např. den nástupu do školy, možnosti provozu, apod.).

 

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

 Přeji všem pevné nervy                  PaedDr. Hana Procházková

Ekocentrum 8. BCD

Věra Brabcová | Aktuality

Žáci 8. BCD se vydali do vlašimského ekocentra, kde se zúčastnili programu Co se skrývá na dně. Vodní bezobratlí mohou hodně vypovědět o kvalitě a čistotě prostředí, ve kterém žijí. V první části programu se žáci seznámili se základními postupy hydrobiologického průzkumu. Odešli na vodní stanoviště, kde nalovili materiál. V druhé části získaný materiál určili pomocí klíčů a lup. Viděli například vodní berušku, různé najády či larvy chrostíků. Podle zastoupení jednotlivých skupin organismů vyvodili čistotu vody ve zkoumaných lokalitách.

Druhý blok dne byl nazván Riskuj v paraZOO. Expozice volně žijících zraněných živočichů posloužily jako zdroj informaci, které žáci vyhledávali a zaznamenávali do pracovních listů. Vyvrcholením bylo poměření sil s ostatními týmy ve znalostním kvízu.

 

Bleskový sběr papíru

Lubor Brázda | Novinky

V úterý 13. a ve středu 14. října proběhne na naší škole první letošní Bleskový sběr papíru. Papír skladujeme u vchodu školní družiny a u vchodu do školní jídelny. Po tomto termínu nám, prosím, už papír nenoste. Máme problém s jeho skladováním do dalšího sběru. Děkujeme