Rozloučení s 2. třídou

Martina Vítová | Aktuality

Rok se s rokem sešel a je tu předposlední den školního roku 2015/2016 – 23. červen.

Stejně jako vloni pro nás – třídu 2. D – připravili rodiče našeho spolužáka Adama Rešetky rozloučení s končícím školním rokem na hájence Louže nedaleko Líšna.

Tentokrát se na nás sluníčko smálo již od rána. Za jasného slunného dne jsme autobusem dorazili do nedaleké hájenky, kde pro nás Adamova maminka připravila pohoštění. Celý den se nesl v duchu několika překvapení. Nejdříve jsme navštívili blízký, zatím ještě nezrekonstruovaný zámek Líšno. Byli jsme vlastně historicky první návštěvníci tohoto zámku a poutavé vypravování pana kastelána nás všechny zaujalo. Vůbec se nám nechtělo zpátky.

Po obědě přišlo další překvapení – prohlídka letiště v nedalekých Nesvačilech.

Zbytek dne jsme si užili u Adama na zahradě, kde jsme den zakončili táborákem s opékáním vuřtů. Tentokrát si pro nás přijeli rodiče, takže jsme nemuseli spěchat domů. A také jsme nespěchali, někteří z nás odjížděli až kolem sedmé hodiny.

Den se opravdu vydařil a budeme na něj dlouho vzpomínat nejen my, ale i naši rodiče, kteří za námi během odpoledne dorazili.

Děkujeme Adamovým rodičům – panu Rešetkovi a paní Křenkové za krásný den plný nevšedních zážitků, také panu kastelánovi z Líšna za prohlídku zámku.

Přejeme všem krásné prázdniny!

Text a foto: J. Janoušková

 

Chráníme sebe i přírodu

Lubor Brázda | Aktuality

 

Dne 21. června se na naší škole uskutečnila každoroční akce – Chráníme sebe a přírodu. Téměř celá škola se vydala do Konopiště, kde byly připravené různorodé programy. Den začal ráno evakuací budovy školy. Paní ředitelka vyhlásila poplach a všechny třídy musely organizovaně opustit budovu školy. Poté se skupiny v doprovodu svých třídních učitelů vydaly do Konopiště. Naše třída 9.B měla na starosti hned dvě stanoviště. Chlapci organizovali spolu s paní učitelkou Motyčkovou orientační běh pro 7. a 8. třídy a dívky pomáhaly na stanovišti zdravovědy, kde měla program paní doktorka Prchlíková a paní učitelka Hlaváčková. Samozřejmě byly připravené i další stanoviště, a to ekologie s 9.A a minimaraton s 9.C, 1. stupeň měl svůj orientační běh s panem zástupcem Brázdou a zdravovědu s paní zástupkyní Eliášovou. Oba orientační běhy byly vlastně závody. Děti měly za úkol běhat podle azimutů, které zapisovaly do kartiček. Vzhledem k tomu, že bylo během dopoledne dost času, stihly si děti se svými vyučujícími dojít na parkoviště na zmrzlinu. Kdo chtěl, mohl se podívat na medvěda, který byl venku a krásně se protahoval. Počasí nám všem přálo a osobně si myslím, že se akce vydařila.

David Veselý 9.B

Besídka přípravné třídy

Lubor Brázda | Aktuality

Školní rok 2015/2016 ukončila přípravná třída svojí závěrečnou besídkou.

Děti pod vedením paní učitelky Lucie Duškové zapískaly na flétničky, zazpívaly, zarecitovaly a dokonce zahrály představení z večerníčku Mach a Šebestová. Na závěr celé besídky každý žáček obdržel svoje vysvědčení, diplom a medaili. Všem přejeme šťastné vykročení mezi velké školáky v první třídě.

Rybářská akce v Souticích

Lubor Brázda | Aktuality

Ve středu 22.6.  jsme spolu s rybáři z MO Českého rybářského svazu Soutice zorganizovali akci pro děti ze ZŠ Trhový Štěpánov.  Děti z přírodovědných praktik ze 7. ročníku a posila z 8.B  si připravily pro děti z 1. A 4. třídy přírodovědná stanoviště. Děti poznávaly ryby, obojživelníky, rostliny a další organismy. Zkoumaly rybářské pomůcky a s pomocí rybářů se každý pokusil ulovit rybu. Někteří byli velmi úspěšní a domů si hrdě nesli svůj úlovek. Na svačinu jsme si opekli buřty a na závěr si každý vyrobil svůj vlastní „rybník.“ Počasí nám přálo a všem se akce moc líbila. Už teď se těšíme na další ročník.

Žáci ocenění městem navštívili Království železnic

Lubor Brázda | Aktuality

Dne 31. května místostarosta města Benešov Ing. Jiří Švadlena a vedoucí odboru školství Mgr. Ivana Kárová oceňovali úspěšné kolektivy naší školy. Všichni jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme netrpělivě čekali na příchod zástupců města. Pan místostarosta se nám představil a pohovořil s námi o záměru města vybudovat na fotbalovém hřišti novou běžeckou dráhu. Zvláště zástupci atletů byli nadšeni. Mezi oceňovanými byla totiž atletická družstva dívek a chlapců, která se nedávno probojovala do krajského kola Poháru rozhlasu. Dalšími vybranými žáky byli členové žákovské rady a redaktoři školního časopisu Labyrint. Každá z těchto skupin dostala od vedení města volnou vstupenku pro 30 lidí do Království železnic.

A právě dnes 17. 6. se tento výlet do Prahy za odměnu uskutečnil. Počasí sice nevypadlo přívětivě, ale jakmile přijel krásný dvojpatrový autobus, ihned jsme na déšť zapomněli. Pohodlně jsme se dopravili až na Smíchov, kde se muzeum nachází. Hned na začátku nás překvapilo, jak je muzeum uvnitř rozlehlé. Nejprve se nám věnoval ředitel Království železnic, který měl krátký, ale výstižný výklad. Pak už jsme si sami chodili mezi modely, které jsou rozloženy ve dvou patrech. Nejdéle jsme se zdrželi u ostrova Sodor, kde jsme všichni počítali, kolik mašinek Tomáš na modelu je. Na závěr měli správní počtáři slíbenou od pana ředitele odměnu. Mnozí z nás pak zbytek času strávili v tramvaji (viz foto). Hodina a půl utekla jako voda a my jsme se opět sešli s panem ředitelem, abychom se dověděli, kolik mašinek Tomáš jsme měli napočítat. Výsledek nás překvapil, protože většina z nás se netrefila. My jsme ale přesvědčeni, že jsme počítali dobře :-). I tak jsme si to v muzeu náramně užili. Navíc jsme ještě stihli zaskočit do McDonaldu nebo KFC, takže z výletu jsme se vraceli naprosto spokojení.

Děkujeme zástupcům města za poukázky a paní ředitelce za uskutečnění tak pěkného výletu.

David Veselý 9.B, starosta žákovské rady a šéfredaktor Labyrintu: školního časopisu

Karel IV. a 2.C

Martina Vítová | Aktuality

V úterý 14.6. měla třída 2. C projektový den k výročí Karla IV. Celý den jsme společně získávali informace o králi a císaři Karlu IV.
Děti si vytvořily Svatováclavskou korunu, vyluštily šifru o korunovačních klenotech, ve skupinách pak vyhledávaly zajímavosti o životě Karla IV. v encyklopediích. Celý den se moc vydařil a  každý si odnesl nějaké nové informace.

text: Pavla Plavcová

DEN S LESY ČR

Martina Vítová | Aktuality

V úterý 14. 6. jsme prožili den s pracovníky Lesního závodu Konopiště. Autobusy nás ráno odvezly do lesa nedaleko Benešova. Rozdělili jsme se do družstev podle zvířat, která žijí v lese. Pak na nás čekaly různé úkoly: zatloukání hřebíků, odhad vzdálenosti, střelba za vzduchovky, hod na cíl. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých poznatků za života lesních zvířat a ochrany lesa. Na závěr jsme si opekli špekáčky. Byly výborné.
Text: žáci čtvrtých ročníků

Dějepisná exkurze do Prahy s 9. A a 9. C

Lubor Brázda | Aktuality

Žáci z 9.A a 9.C navštívili na konci školního roku Armádní muzeum v Praze na Žižkově. Zde se „přemístili“ v čase do doby Protektorátu Čechy a Morava. Prohlédli si, jak příslušníci ilegálních odbojových skupin tajně používali vysílačky k předávání důležitých zpráv, jak vypadal běžný život tehdejších obyvatel a jak se stavěly barikády, které vyrostly během květnového povstání v roce 1945 v pražských ulicích.

Do reality se vrátili návštěvou Muzea voskových figurín Grevin. Zde se mohli vyfotografovat nejen s celebritami z různých historických období, ale i ze současnosti, například s Karlem IV., Marií Terezií, Emilem Zátopkem, Jaromírem Jágrem, Lucií Bílou aj. V umělecké dílně si mohli vytvořit obrázek vlastní voskové figuríny a zaslat si ho na svoji emailovou adresu.

Počasí se vydařilo, exkurze se žákům líbila a plni nových zážitků se vraceli domů.

Mgr. Zlatuše Houdková