Změna vchodu do školy

Hana Procházková | Aktuality

DOČASNÝ VCHOD DO ŠKOLY  o prázdninách je z boku vchodem do školní jídelny.

Provoz kanceláře školy o prázdninách:           Po – Pá: 8,00 – 12,00

 

Před vstupem do školy  volejte  tel. č.:

317 765 122 nebo 734 449 434  (29. 6. – 17.7.2015)

739 572 484 (20. – 31.7. 2015)

604 993 405 nebo 734 449 434  (3. 8. – 7. 8. 2015)

317 765 122 nebo 734 449 434  (10. 8. – 31. 8. 2015)

Olympiáda 1. tříd

Martina Vítová | Aktuality

V úterý 23. června 2015 uspořádaly třídní učitelky pro svoje prvňáčky olympiádu. Chlapci a dívky soutěžili v méně tradičních disciplínách: hodu medicimbalem, hodu oštěpem, běhu na překážkové dráze, skoku dalekém z místa a vytrvalostním běhu. Většinu disciplín absolvovaly děti ve školní tělocvičně, protože nám zrána nepřálo počasí. Vyvrcholením soutěží byl vytrvalostní běh – náš první „maraton“.

Všechny děti soutěžily s chutí a daly do toho všechno. Vyhlášení výsledků spolu se sladkými odměnami a diplomy se uskutečnilo ve společenské místnosti 24. června – na český olympijský den.

A3

Martina Vítová | Aktuality

A3 je taková písmenková i významová hříčka. Jsme žáci 3. A, druhá nejvyšší hora světa se jmenuje K2.

V letošním školním roce jsme měli celoroční projekt nazvaný právě A3. Měsíc co měsíc jsme postupně zdolávali tuto pomyslnou horu, postupovali jsme ze základního tábora směrem k vrcholu.

Abychom mohli povylézt do dalšího tábora, museli jsme každý měsíc splnit jeden úkol. Úkoly se týkaly nejen učiva češtiny, matematiky či přírodovědy, ale i sportu, pomoci nejbližším, hudebky, výtvarky ale i zamyšlení nad tím, co pro nás znamená být žákem právě této třídy.

22.6. jsme projekt zakončili výstupem na Tuškov. Již při pochodu jsme hráli“Bombu“, na Tuškově pak Brtníky, Cestu slepých ptáků, Kámen, nůžky, papír, Bonbónovku a další.

Na závěr jsme se občerstvili v cukrárně a dostali pamětní diplomy. Budeme mít na co vzpomínat!

Ivana Pallová a žáci 3. A

Rozloučení 1. D s 1. třídou

Martina Vítová | Aktuality

Rok je téměř pryč a než jsme se nadáli, přiblížily se nám prázdniny.

Celý první rok byl plný pilné práce, ale také spousty krásných zážitků a překvapení.

Jak se ale říká, to nejlepší nakonec. A to se vyplnilo i nám.

V pátek 19. června pro nás rodiče našeho spolužáka Adama Rešetky připravili rozloučení s 1. třídou s malým, vlastně velkým překvapením. Na hájovně Louže v Líšně jsme se sešli nejenom my prvňáci, ale také někteří z našich rodičů. Hned po příjezdu na nás čekal další kamarád – kůň Smile, kterého vlastní rodiče Natálky, a tak jsme si mohli všichni vyzkoušet

jízdu na koni. Byl to neobyčejný zážitek, spojený s procházkou lesem.

Poté jsme se vrátili na hájovnu, kde naši rodiče připravili spoustu soutěží – lovení rybiček, házení do terčů, na koš, skákání v pytlích a další. Bylo to moc prima a užili jsme spoustu legrace.

Celé setkání jsme zakončili opékáním vuřtů. Vůbec se nám nechtělo zpátky do školy.

Velký dík patří panu Rešetkovi a paní Křenkové za milé setkání, také všem ostatním rodičům, kteří byli s námi a užili si tak jako my krásné dopoledne.

Text a foto: J. Janoušková

 

 

Olympiáda ŠD 2015

Veronika Švarcová | Aktuality

V úterý 9. června a ve středu 10. června 2015 se ve školní družině při ZŠ Benešov, Dukelská 1818 uskutečnila již tradiční Olympiáda, která je vyvrcholením dvouměsíčního projektu ŠD: „Kdo si hraje, nezlobí“. Projekt je zaměřen na dodržování pravidel všech her a soutěží a na rozvíjení základních pohybových schopností jako je rychlost, vytrvalost, obratnost a síla.

Paní vychovatelky v odděleních vybraly nejlepší sportovce a ti se pak utkali v jednotlivých kategoriích a disciplínách. Žákům prvních tříd v úterý počasí moc nepřálo, a tak se olympiáda přesunula do školní tělocvičny. Soutěžilo v disciplínách hod míčkem, skok do dálky z místa a v běhu na 50 metrů. Ve středu se počasí umoudřilo a žáci druhých a třetích tříd soutěžily na školním hřišti v hodu míčkem, v běhu na 60 metrů a ve skoku do dálky.

Všichni soutěžící se s vervou pustili do sportovního klání. Na stupních vítězů byli odměněni ti nejlepší medailí, diplomem a bujarým potleskem svých kamarádů a paní vychovatelek, které je pilně připravily.

Foto a text: Mgr. Vendula Juříčková (vedoucí ŠD)

Vítání občánků

Martina Vítová | Aktuality

Již řadu let naše škola zajišťuje část programu při slavnostním obřadu Vítání nových občánků města Benešova.
Tento obřad probíhá dvakrát ročně, vždy v podzimních a letních měsících, několik pátků po sobě. V jednom dni se vždy uskuteční tři až čtyři
vítání se čtyřmi až pěti miminky, podle počtu přihlášených rodin.
Žáci nepovinného předmětu dramatická výchova Anna Papírníková, Adéla Mertová, Dominika Sládková a Mikuláš Prošek v tomto roce vystupují se svými programy již třetí školní rok.
Zároveň předávají šťastným rodičům a jejich dětem gratulaci a dárky od města Benešova. Bez jejich pomoci si dnes již tento slavnostní akt nedovedeme představit.
Za tuto činnost navíc v jejich již volném čase jim patří velké poděkování.

      Text:  Ivana Pallová

Školní výlet 8. C

Lubor Brázda | Aktuality

4. června naše třída 8.C vyrazila na školí výlet. První část dne jsme prožili na Měříne, kde jsme se koupali, dováděli a jezdili na tobogánu. Sjela ho dokonce i paní učitelka. Po krátké zastávce v Týnci nad Sázavou, kde jsme se občerstvili, jsme už celí natěšení usedli do autobusu a odjeli na blízký Barochov. Tam jsme strávili tři a půl hodiny, zahráli si hru Battlefield live a pořádně se proběhli a zasoutěžili si J. Počasí nám přálo, a tak se výlet vydařil se vším všudy.

8.C