Dopravní soutěž

Lubor Brázda | Aktuality

26. 4. 2011 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, které se konalo v Bystřici u Benešova. Čtyřčlenné družstvo ve složení Barbora Folprechtová, Veronika Bílková, David Kahoun a Tomáš Pikora (žáci 5.tř.) se umístilo na krásném 2. místě.

Soutěžilo se v disciplinách:

  1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test)
  2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda na kole po dětském dopravním hřišti)
  3. Jízda zručnosti na kolo
  4. Zásady  poskytování první pomoci

Nejlepším jednotlivcem celého soutěžního klání se stal Tomáš Pikora, který obdržel nejnižší počet trestných bodů ze všech zúčastněných.

                                                                                                                     Vendula Juříčková

 Diplom

Plavecko-běžecký pohár

Veronika Švarcová | Aktuality

Dne 19.4.2011 se v Benešově uskutečnilo okresní kolo Plavecko – běžeckého poháru s těmito výsledky:

kategorie 4.,5. třída dívky: 5. místo Milfaitová Adéla, 9. místo: Pavlíčková Marie
 
kategorie 4.,5. třída chlapci: 8.místo: Pavlíček Vojtěch, 10.místo: Pavlíček Jan
 
kategorie 6. ,7. třída dívky: 1. místo Slavíková Magda, 8. místo Dlasková Barbora
 
kategorie 6. ,7. třída chlapci:  1. místo Hausenblas Jakub, 12. místo: Ludányi Mátyás
 
kategorie 8. ,9. tříd dívky: 3. místo: Jandačová Natálie, 6. místo: Chotašová Tereza
 
kategorie 8. ,9. tříd chlapci: 2. místo: Vyhlídal Patrik, 8.místo: Vycpávek Tomáš.

Blahopřejeme a medailistům přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Ovoce do škol

Věra Brabcová | Aktuality

oznamujeme, ze v měsících dubnu a květnu bude ovoce do škol zaváženo ve
dvojnásobném množství, tedy 2x za měsíc. Na kreditkách budou nároky
nastaveny.

V měsíci dubnu: 2x kelímky
V měsíci květnu: 1x kelímek, 1x extra velká porce

V měsíci květnu bude druhá dávka extra velká. Děti dostanou jednorázově balíček

Den s Ajaxem

Lubor Brázda | Aktuality

Že nevíte, kdo je to Ajax? Velmi dobře to však ví žáci čtvrtých a pátých ročníků. Ajax je věrný psí pomocník a kamarád policisty Standy. Oba jsou průvodci našich žáků na spletité cestě dopravními předpisy, pravidly pro malé chodce a cyklisty, první pomocí i pomocí v rizikových životních situacích v tzv. Ajaxově zápisníku.

Dne 8. 4. 2011 vyvrcholila celoroční práce projektovým dnem, Dnem s Ajaxem, který byl pro žáky naší školy připraven ve spolupráci s Policií ČR. Policisté dětem nachystali trať pro jízdu zručnosti na kole a bedlivě jejich výkony sledovali a hodnotili. Za pomoci starších spolužáků pak děti zpracovávaly dopravní testy, v počítačovém programu v počítačové učebně či na interaktivní tabuli si pak vyzkoušely svoje vědomosti v oblasti první pomoci. Doprovodný program připravili pro žáky členové Poříční policie a Hasičského záchranného sboru.

Celý den vyvrcholil slavnostním zakončením s předáváním cen a diplomů pro tři nejúspěšnější žáky z každého ročníku, kterého se zúčastnilo jak vedení naší školy, tak zástupci z řad Policie ČR.

PaedDr. Ivana Pallová

Výsledky KK ZeO

Lubor Brázda | Aktuality

Ve čtvrtek 7. dubna proběhlo na naší škole krajské kolo Zeměpisné olympiády. Gratulujeme všem zúčastněným žákům za vynikající znalosti a děkujeme organizátorům a porotě za hladký průběh soutěže.

Výsledkovou listinu najdete zde:

[pdf-ppt-viewer href=”http://www.zsben.cz/dokumenty/ZeOKK2011.pdf” width=”800″ height=”1000″]

Úklid Konopiště

Lubor Brázda | Aktuality

7. dubna se žáci naší školi v rámci oslav Dne Země zúčastnili letos poprvé úklidu Konopišťského parku. Žáci druhého stupně společně se svými třídními učiteli od rána pod vedením pracovníků Lesů České republiky sbírali odpadky po celém areálu zámeckého parku, hrabali listí z míst kolem laviček a vůbec uklízeli po dlouhé zimě a nepořádných návštěvnících zámku a parku. Po práci následovala zasloužená odměna v podobě ohňů a opékání vuřtů. Svačina přišla po dobře vykonaném díle k chuti. Dnes odpoledne tedy hlásíme – Konopiště je uklizeno! – doufáme, že to dlouho vydrží. Když jsme se trochu rozhlédli, nemohli jsme si nevšimnout poslů jara (petrklíče a violky). Ještě, že vyšlo počasí a my jsme si mohli den pěkně užít.

Děkujeme Lesům České republiky za pomoc při organizaci a poskytnutí rukavic a odpadkových pytlů.

Děkujeme Technickým službám v Benešově za podpůrnou logistiku.

Děkujeme také Městu Benešov za občerstvení – přišlo k chuti.

Noc s Andersenem

Lubor Brázda | Aktuality

Pátek 1. dubna se již od rána rozběhl nanaší škole ve znamení Noci s Andersenem. Celé dopoledne žáci prvního stupně plnili různé úkoly projektu Den s Andersenem, který byl letos směřován ke dvěma významným českým tvůrcům dětských knížek – Václavu Čtvrtkovi a Karlu Jaromíru Erbenovi.

V rámci projektu si druháci zahráli loutkové divadlo, páťáci předčítali pohádky svým nejmladším spolužákům v prvních třídách nebo převedli své divadelní umění v přestavení Polednice pro kamarády ze čtvrtých a třetích tříd. Kromě toho žáci vytvářeli různá výtvarná dílka, ztvárňovali známé pohádkové postavičky z knížek Václava Čtvrtka, soutěžili …

Odpoledne a večer pak šesťáci prožili ve znamení pohádek a přípravy na noc. V keramické dílně si vytvořili plaketu připomínající Noc s Andersenem, podívali se na Andesenovu pohádku, v IKC si zopakovali znalosti z oblasti pohádek a knihoven, zahráli si stolní tenis, procvičili angličtinu a připravili si skvělou druhou večeři v cvičné kuchyni.

Vyvrcholením celého dne pak bylo večerní setkání při Noci s Andersenem včetně společného nocování ve škole, kterého se zúčastnilo na 200 dětí.  Největším zážitkem pro všechny děti byla určitě procházka noční budovou školy. Nejmenší děti šly cestičkou po svíčkách a počítaly drobečky, které Jeníček s Mařenkou po sobě zanechali. Starší děti se pak snažily zapamatovat si co nejvíce Andersenových pohádek, které po cestě potkaly.

Den i Noc s Andersenem jsme si prostě užili!

Na závěr bychom rádi poděkovali našim kuchařkám ve školní jídelně za skvělou večeři, která také přispěla k pohodovému večeru a bezvadné noci.

 Mgr. Jana Janoušková