Exkurze na celnici

Lubor Brázda | Aktuality

Ve středu 28. února byli zástupci naší školy pozváni na akci Celní správa a mládež pořádanou vedením Celního úřadu Praha 2  u příležitosti Dne celníků.  Jelikož se této akce mohlo zúčastnit maximálně 25 žáků, byla vybrána vedením školy za nejsvědomitější plnění školních povinností v 1. pololetí tohoto roku třída 7. A. Žáci  měli možnost se během této akce seznámit s činností Celní správy. Na kontejnerovém překladišti v Uhříněvsi si pak prohlédli manipulaci s  kontejnery, a seznámili se se způsobem přepravy zboží ze zámoří do České republiky. Celníci se pochlubili svými úspěchy v boji proti pašerákům a padělatelům ochranných známek. Žáci si prohlédli zajištěné předměty, shlédli ukázky sebeobrany a služební kynologie (psi cvičení na vyhledávání drog, tabáku a organizmů chráněných úmluvou CITES). Velmi zajímavé bylo i předvedení mobilnícho rentgenu používané při kontrolách celých kontejnerů a kamionů.

Celé třídě se exkurze velice líbila. Děkujeme tímto ředitelství Celního úřadu Praha 2 a doufáme, že se budeme moci přítí rok zúčastnit podobné akce s další třídou.

Soutěž EUROREBUS

Veronika Švarcová | Aktuality

Ve školním roce 2008/2009 probíhá již 14. ročník soutěže EUROREBUS.

Žáci naší školy se do této soutěže zapojují již po třinácté a chtějí navázat na pěkné výsledky svých předchůdců.

Soutěž probíhá v tomto systému :

a)     Hlavní soutěž školních tříd

b)    Soutěž škol o putovní Pohár České spořitelny

c)     Soutěž jednotlivců

Naši žáci soutěží v kategorii Základní škola 2 ( ZŠ 02 – odpovídá 8. a 9. ročníku povinné základní školní docházky).

Prvních dvou korespondenčních kol se zúčastnilo 15 žáků z každé třídy 8. a 9. ročníku.

V Soutěži škol o putovní Pohár České spořitelny jsme prozatím na 39. místě v České republice.

Zástupcům 4 nejlepších školních tříd, kteří postoupí do VEŘEJNÉHO KRAJSKÉHO KOLA konaného od března do května v Praze, přejeme hodně úspěchů.

Školní mléko

Věra Brabcová | Aktuality

V lednu byl ukončen provoz automatu u II. stupně. Školní mléko lze vybírat v automatu na chodbě I. stupně.
Změna prodeje kreditek na mléko: 1.,2. a 3. třída každou středu ve svých učebnách a 4.,5.ročník a žáci II. stupně mohou zakoupit kreditku v kabinetu Aj II. patro u pí. Brabcové každý den MIMO středy.

Krizová linka při šikaně

Lubor Brázda | Aktuality, Prevence

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče

Linka k šikaně ve školách pro veřejnost.  


Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059

 

Bude v provozu od pátku 16. 1. 2009

 

(Perspektivně bude uvedené číslo nahrazeno jiným, jednodušším.)

  Převzato z MŠMT ČR

Školní kolo MO pro 5. a 9. ročník

Veronika Švarcová | Aktuality

V těchto dnech bylo ukončeno školní kolo 57. ročníku Matematické olympiády v 5. a 9. ročníku.

Školního kola v 5. ročníku se zúčastnilo celkem 11 žáků, z toho úspěšní řešitelé byli pouze 4. Jsou to tito žáci z 5. B: Ondřej Hrdý, Michaela Klápová, Štěpán Nádvorník a Radka Šedivá.

Školního kola v 9. ročníku se zúčastnilo celkem 7 žáků, z toho úspěšní řešitelé jsou: Barbora Bartošová z 9. A a František Beran, Karolína Stránská a Michaela Škvorová z 9.C.

Všichni úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola Matematické olympiády, která se koná ve středu 23.1.2009 na Gymnáziu Vlašim.

Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole této soutěže.

Informace o volbách

Hana Procházková | Aktuality

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ Benešov, Dukelská 1818 o výsledcích voleb členů z řad zákonných zástupců žáků do školské rady při ZŠ Benešov, Dukelská 1818.

 

Dne 8. 1. 2009 v 15,30 2009 se konala mimořádná schůze třídních důvěrníků, na které proběhly výše uvedené volby .

 

 

Ve volbách byli zvoleni : Bc. Luděk Červ  a Mgr. Jaroslava Koblerová

 

 

Za přípravný volební výbor : Vendula Juříčková

                                               Mgr. Alena Vaněčková

                                               Mgr. Blanka Vrkoslavová

 

 

Zápis do 1. tříd

Lubor Brázda | Aktuality

   

 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1.  TŘÍDY

 

 

 

 

 

     Ředitelství Základní školy Benešov, Dukelská 1818 oznamuje, že

 

zápis dětí do 1. třídy školního roku 2009/2010 se uskuteční

ve středu 28. ledna 2009 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a

ve čtvrtek 29. ledna 2009 od 14,00 hodin do 17,00 hodin

v budově školy.

 

 

     K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. K zápisu přijdou děti v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

     Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě žádosti rodičů žáka a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

 

    

 

  

 

                                                                                          PaedDr. Hana Procházková

V Benešově dne 5. ledna 2009                                                        ředitelka školy   

Olympiáda z přírodopisu

Lubor Brázda | Aktuality

Školní kolo olympiády z přírodopisu (BiO)

kategorie C (8. a 9. ročník) i kategorie D (6. a 7. ročník)

se bude konat 

 ve čtvrtek 26. února

5. vyučovací hodinu v učebně přírodopisu.

Ještě stále si v kabinetě zeměpisu můžete vyzvednout informace a seznam rostlin a živočichů k samostudiu.