3P – 8. A

Dne 13. 12.  třída 8. A šla na akci 3P. Akce byla zaměřená na lidské vztahy a přátelství. Akce trvala tři vyučovací hodiny a akci pořádala Magdaléna, která zde v Benešově funguje jako primární prevence a poradenské středisko. Na začátku jsme se představili a poté jsme šli na první aktivitu, a to byl brainstorming a téma lidské vztahy a přátelství. Druhá aktivita byla vytvořit si svůj vlastní ostrov s potřebnými věcmi k přežití a s vlastními pravidly, kterých mělo být 5. Své ostrovy jsme měli porovnat s ostatními ostrovy  a vybrat 3 pravidla, na kterých jsme se ve skupinkách dohodli. Celou akci jsme zakončili hrou zvanou vir a buňky. Nakonec jsme se rozloučili a šli na vyučování s novými zkušenostmi.

Vojtěch Táborský, 8. A