VEDOUCÍ REDAKČNÍ RADY, UČITELKA LITERÁRNÍ ČINNOSTI  
Mgr. Marcela VLKANNOVA
kabinet českého jazyka
vlkannova@zsben.cz

  ŠÉFREDAKTORKY LABYRINTU: ŠKOLNÍHO ČASOPISU  
Vlasta HORÁKOVÁ, 9. A
horakova_vlasta@zsben.cz

Šárka NEUWIRTHOVÁ, 9. A
neuwirthova_sarka@zsben.cz

  REDAKTOŘI LABYRINTU: ŠKOLNÍHO ČASOPISU  
David FALTÝNEK, 8. A
faltynek_david@zsben.cz

Matěj SCHOVÁNEK, 8. A
schovanek_martin@zsben.cz

Vojtěch TÁBORSKÝ, 8. A
taborsky_vojtech@zsben.cz

David ŠMAJSTRLA, 8. D
smajstrla_david@zsben.cz

Tomáš BLÁHA, 5. B
blaha_tomas@zsben.cz

Andrea PROCHÁZKOVÁ, 5. B
prochazkova_andrea@zsben.cz

Sandra SOCHOVÁ, 5. D
sochova_sara@zsben.cz

Anna ZEMANOVÁ, 5. D
zemanova_anna@zsben.cz

  SPRÁVCE WEBOVÉHO ČASOPISU, GRAFIKA  
Mgr. Lubor BRÁZDA
kancelář zástupců ředitelky
brazda@zsben.cz

  KOREKTORKA TIŠTĚNÉ VERZE ČASOPISU  
Mgr. Blanka VRKOSLAVOVÁ
kabinet výtvarné výchovy
vrkoslavova@zsben.cz

  OBRÁZKY DO TIŠTĚNÉ VERZE POSKYTUJÍ  
Mgr. Eva FIŠEROVÁ
kabinet výtvarné výchovy
fiserova@zsben.cz

Mgr. Jana UHROVÁ
kabinet hudební výchovy
uhrova@zsben.cz

Redakční rada aktualizovaná k 25. dubnu 2020