LABYRINT: školní časopis

Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Dukelská 1818

Benešov, 256 01

 

 

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Marcela VLKANNOVA
(vedoucí redakční rady, odpovědný redaktor, učitelka Lč)
kabinet českého jazyka
vlkannova@zsben.cz
317 765 124

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
PaedDr. Hana PROCHÁZKOVÁ
(ředitelka školy)
prochazkova@zsben.cz
317 765 121

Mgr. Lubor BRÁZDA
(správce webového časopisu, zástupce ředitelky školy pro II. stupeň)
brazda@zsben.cz
317 765 123

David VESELÝ
(externí pracovník pro školní časopis)
veselyD@outlook.cz

TIRÁŽ TIŠTĚNÉHO ČÍSLA
LABYRINT: školní časopis Základní školy Benešov, Dukelská 1818
Adresa: Dukelská 1818, Benešov, 256 01
Školní rok: 2019 / 2020
Odpovědná redaktorka: Mgr. Marcela VLKANNOVA
Korektorka tištěné verze: Mgr. Blanka VRKOSLAVOVÁ
Obrázky do tištěné verze zajišťují: Mgr. Eva FIŠEROVÁ, Mgr. Jana UHROVÁ
Tisk: společnost Lekis, s. r. o.
Náklad: 40 výtisků do tříd a pro redaktory