LABYRINT: školní časopis kromě webového časopisu vydává také tištěný časopis, který se vydává tradičně 4x do roka na naší škole. Časopis se z pravidla dává do každé třídy na prvním stupni, do IKC, mezi redaktory a do kabinetů. Časopis se čte i o hodinách literatury, z pravidla na prvním stupni, kde slouží jako doplnění k výuce.

V tištěném časopise má každý redaktor svou zadanou rubriku, za kterou sám zodpovídá a píše na toto téma článek do každého čísla. S články do tištěného čísla mohou přijít i ostatní žáci a učitelé na škole, mile rádi jim článek otiskneme. 😉 Každý redaktor si může vytvořit svou další rubriku na jakékoliv téma. Mezi typické rubriky pro tištěnou verzi patří Naši učitelé, Technika a PC, Výlety, Školní akce a Okénka do školní výuky.

V tištěném časopise naleznete například rozhovory, křížovky, vtipy, akce, které se na škole staly nebo stanou a samozřejmě nechybí ani spousta fotografií. Časopis tiskne v nákladu 40-ti kusů firma LEKIS s.r.o., za což moc děkujeme. 😉

Korekturu tištěné verze provádí Mgr. Blanka Vrkoslavová, spoluzakladatelka časopisu. Obrázky do časopisu poskytují učitelky výtvarné výchovy Mgr. Eva Fišerová a Mgr. Jana Uhrová. Obrázky samozřejmě mohou do časopisu přinést i sami žáci, některé obrázky se poté použijí do časopisu, další vystaví na nástěnce časopisu.

TIRÁŽ TIŠTĚNÉHO ČÍSLA
LABYRINT: školní časopis Základní školy Benešov, Dukelská 1818
Adresa: Dukelská 1818, Benešov, 256 01
Školní rok: 2019 / 2020
Odpovědná redaktorka: Mgr. Marcela VLKANNOVA
Korektorka tištěné verze: Mgr. Blanka VRKOSLAVOVÁ
Obrázky do tištěné verze zajišťují: Mgr. Eva FIŠEROVÁ, Mgr. Jana UHROVÁ
Tisk: společnost Lekis, s. r. o.
Náklad: 40 výtisků do tříd a pro redaktory