Milí žáci a rodiče!

I v letošním školním roce se uskuteční celoškolní soutěž Dukla má TALENT, která bude na naší škole již posedmé!
Žáci prvního stupně se mohou přihlásit u svých třídních učitelek, žáci druhého stupně v kabinetě Čj u Mgr. Marcely Vlkannova! Přihlášky podávejte do 1. listopadu 2019. 😉

Casting soutěže se koná ve středu 27. listopadu 2019 od 14:30 hod. v tělocvičně školy! 😉

Porota soutěže
Mgr. Hana Pechačová (učitelka výtvarné a hudební výchovy)
PaedDr. Světlana Mixánová (učitelka hudební výchovy)
Mgr. Eva Pojerová (učitelka tělesné výchovy)
Mgr. Tereza Landová (učitelka chemie a přírodopisu)
David Veselý (zakladatel soutěže)