Casting Dukla má TALENT VII.

Ve dne 27. listopadu 2019 se na naší škole konal opět po roce casting celoškolní soutěže Dukla má TALENT VII. Jako každý rok, tak i letos měli žáci školy možnost ukázat to, na co mají talent. K vidění byl zpěv, tanec, karate, gymnastika nebo přednes, zkrátka od každého něco. 

Porota ve složení Mgr. Hana Pechačová, Mgr. Eva Pojerová, Mgr. Tereza Landová, PaedDr. Světlana Mixánová a David Veselý měla nelehký úkol, vybrat z 18 soutěžících jedenáctku těch, kteří postoupí do finále soutěže. 

Porotu zaujala všechna vystoupení, ať už se jednalo o tanec, recitaci, mažoretky nebo gymnastiku. Nejvíce oceňovali hlavně snahu všech soutěžících a odvahu se přihlásit a vystoupit před početným publikem. 😉

Nakonec postoupilo těchto jedenáct soutěžících, kteří mají za úkol si do finále připravit nová vystoupení a ukázat svůj velký talent! 

Do finále postupují: 
Nela Drábková, Aneta Houzarová a Jasmína Vášáryová (2. B) – tanec
Nela Pessrová, Karolína Vlachová (3. A) – mažoretky
Šárka Ottlová (3. C) – gymnastika
Kateřina Čeperová (3. C) – přednes
Ema Škvorová (4. B) – zpěv
Sourozenci Píchovi, Sára Havelková, Sofie Pechová (2. C, 4. D, 4. A, 6. A) – hra na hudební nástroje
Markéta Heřmanová (4. D) – hra na hudební nástroj
Miloslav Vávra (4. D) – ukázka karate
Sofie Pechová (4. D) – zpěv
Školní družina č. 7 – tanec 
Daniela Vesecká (6. B) – tanec 

Finále soutěže Dukla má TALENT VII. se uskuteční ve středu 26. února 2020 od 14:30 hod. opět v tělocvičně školy!

Více informací o finále soutěže, se dozvíte po vánočních prázdninách! Všem postupujícím ještě jednou gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich účast! 😉