Dukla otevřela své dveře

Ve dne 24. listopadu 2015 byl na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 Den otevřených dveří (DOD). Dopoledne se mohli podívat rodiče na výuku dětí ve třídách, kde se mohli sami zjistit, jak to dětem jde. Vyučování probíhalo hlavně formou her, soutěží a děti měly trochu netradiční výuku. Odpoledne probíhaly návštěvy rodičů budoucích prvňáčků, kteří se podívali na vybavení školy. Prováděli je členové Žákovské rady, kteří měli za úkol co nejlépe seznámit rodiče s chodem školy. Ve škole byli i učitelé, kteří doplňovali informace a ukazovali, co se na škole využívá za pomůcky (interaktvní tabule, učebnice…) a učebnice.

,,Moc se mi na škole líbí. Už se do školy těším,” řekl jeden z předškoláků.

Pro předškoláky byl připraven program pod vedením paní učitelky Ivany Pallové, který byl velmi povedený. Rodiče odcházeli spokojeni. Doufáme, že jsme udělali maximum a na nic jsme nezapomněli rodičům říct. 🙂

David Veselý – I. šéfredaktor