Lidské tělo 4 : kostra hrudníku ( svaly )

Svaly hrudníku (musculi thoracis) se dělí na svaly thorakohumerální a svaly interkostální (vlastní svaly hrudníku). 
Svaly thorakohumerální: velký sval prsní, malý sval prsní, přední sval pilový.
Svaly interkostální : m. intercostales, bránice (diaphragma).

 

 

Sandra Sochová, 5. D