Platí od 8. června 2021

Hana Procházková | Covid-19

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

Při vyučování ( ve vyučovacích hodinách ve třídách) pro žáky není povinnost nosit roušky. Pedagogičtí pracovníci taky nemají povinnost ve třídách při výuce nosit respirátory.

Pro žáky i pracovníky školy zůstává povinnost nošení roušek či respirátorů o přestávkách a ve společných prostorách školy. 

Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,

při pobytu ve škole v přírodě

  • toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku,

▪ obecně pak u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod.

o Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro:

▪ vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv)

▪ ubytované děti, žáky při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:

 o Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

▪ Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám škol v přírodě (dále jen ŠVP) s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění frekvence antigenního testování ze 72 hodin na jedenkrát za 7 dní. Reálně tedy postačuje jeden test při odjezdu a pak se naváže běžným testováním ve škole. Nevztahuje se to na případ, kdy žáci během ŠVP navštíví např. muzeum, pak je potřebný test ve středu.