INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24.KVĚTNA 2021

Hana Procházková | Covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování 1x týdně – obvykle v pondělí, dále dle potřeby

Na základních školách

▪ je umožněna osobní přítomnost dětí v přípravné třídě

▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,

▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště  – tělocvična školy; přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy zakazuje,

▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku jako v předcházejícím týdnu,

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest: žáci – zdravotnická rouška, dospělí – respirátor

 K režimu školních jídelen:

Pro provoz školních jídelen platí následující –

▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,

▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

(Zdroj: MŠMT)