Vánoční jarmark

Lubor Brázda | Aktuality

4. prosince 2008 pořádá naše škola

Den otevřených dveří

8:00 – 9:40 hodin možnost navštívit vyučovací hodiny,

dodržujte, prosím, časy vyuč. hodin:  8:00 –   8:45
8:55 –   9:40

15:00 – 18:00       prohlídka školy a Vánoční jarmark

Základní škola Benešov, Dukelská

a

Unie rodičů při ZŠ Benešov Dukelská

Vás srdečně zvou na

Vánoční jarmark,


který se bude konat ve čtvrtek 4.prosince 2008


od 15 do 18 hod. v prostorách školy.
“O Neveklovský měšec”

Lenka Kunstová | Aktuality

Dne 24.11. proběhl v Neveklově okresní přebor ve florbale – kategorie chlapci. Družstvo naší školy se po krásném finále umístilo na 2. místě.

Blahopřejeme.

Školní kolo dějepisné olympiády

Lubor Brázda | Aktuality

Dne 14.11. se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, které se zúčastnilo 28 žáků z osmých a devátých tříd. Na prvních dvou místech se umístila Eva Sýkorová a Petra Štěpánková z  9. C. Obě postupují do okresního kola této soutěže. Děkujeme všem za účast a děvčatům přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Nová chemie

Lubor Brázda | Aktuality

Na začátku listopadu jsme otevřeli nově zrekonstruovanou učebnu chemie. Věříme, že v novém prostředí vybaveném i laboratorními pracovišti se tento předmět stane ještě oblíbenějším mezi našimi žáky. Přejeme jim, aby si nové prostředí užili a aby pozitivně ovlivnilo jejich úspěchy ve studiu.

We can read in English

Věra Brabcová | Aktuality

Projekt WE CAN READ IN ENGLISH schválen!!

Projekt v rámci rozvojového programu MŠMT “Podpora výuky cizích jazyků” je zaměřen na podporu čtenářství cizojazyčné literatury ve výuce anglického jazyka. Motivuje pro osvojování cizího jazyka prostřednictvím porozumění  cizojazyčnému textu, rozvíjí vztah k literatuře a seznamuje žáky s některými významnými autory světové literatury.

Peníze budou použity na nákup desítek sad  anglických knih pro společnou i individuální četbu. Některé z nich jsou opatřeny CD nahrávkou  namluvenou rodilým mluvčím. Posílíme tím naši školní anglickou knihovnu.

Prvňáci v knihovně

Lubor Brázda | Aktuality

Ve dnech 18. a 19.11.2008 navštívili naši prvňáci Městskou knihovnu Benešov. Všichni si měli možnost prohlédnout dětské oddělení knihovny. Také jim bylo představeno několik známých autorů dětské literatury.

Nehoda není náhoda

Lubor Brázda | Aktuality

Tereza Vejvodová se umístila na druhém místě ve výtvarné soutěži “Nehoda není náhoda” pořádané DDM Benešov. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Bleskový sběr

Lubor Brázda | Aktuality

Starý papírBLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU – 1. stupeňStarý papír

30. – 31. října 2008

KATEGORIE :   1. – 2. TŘÍDY

POŘADÍ:         TŘÍDA:           CELKEM:      PRŮMĚR NA ŽÁKA:

1.                2. B                    2 432,1 kg                   101,33 kg

2.                2. A                     1 115,0 kg                     42,88 kg

3.                1. A                        627,1 kg                      31,35 kg

NEJLEPŠÍ SBĚRAČ: SARAH MNEEV   2. B          864 kg

Další pořadí:

4.                1. B                     449,0 kg                       26,41 kg

5.                2. C                     471,0 kg                       18,84 kg

6.                1. C                     275,9 kg                       14,52 kg

KATEGORIE :   3. – 5. TŘÍDY

POŘADÍ:         TŘÍDA:           CELKEM:      PRŮMĚR NA ŽÁKA:

1.                5. B                   1 001,0 kg                      55,61 kg

2.                3. C                      867,0 kg                      41,29 kg

3.                5. A                     752,0  kg                     37,60 kg

NEJLEPŠÍ SBĚRAČ: DAVID HANKA   5. A     285,0 kg

Další pořadí:

4.                4. A                     734,5 kg                       34,98 kg

5.                3. A                     719,5 kg                       32,70 kg

6.                4. B                     626,0 kg                       29,81 kg

7.                3. B                     378,0 kg                       18,00 kg

8.                4. C                     377,2 kg                       17,96 kg

9.                5. C                     276,0 kg                       14,53 kg

CELKEM   SEBRÁNO NA 1: STUPNI: 11 101,3 kg

Bleskový sběr papíru II. stupeň

31. října 2008
Kategorie 6. a 7. tříd
celkem   průměr na žáka  
  1. místo 6. A 866,0 kg   36,0 kg  
  2. místo 6. C 742,0 kg   29,7 kg  
  3. místo 7. A 541,0 kg   20,8 kg  
  4. místo 6. B 186,8 kg   9,9 kg  
  5. místo 7. C 100,0 kg   5,0 kg  
  6. místo 7. B 77,1 kg   2,9 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Kryštof Humpl (6. C) – 222 kg
             
             
             
             
             
Kategorie 8. a 9. tříd
celkem   průměr na žáka  
  1. místo 9. A 814,0 kg   37,0 kg  
  2. místo 8. A 645,0 kg   25,8 kg  
  3. místo 8. B 475,2 kg   23,7 kg  
  4. místo 8. C 458,0 kg   21,8 kg  
  5. místo 9. B 234,0 kg   11,1 kg  
  6. místo 9. C 111,5 kg   5,1 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Adéla Bulínová (9. A) – 240 kg
             
             
Celkem nasbíráno na II. stupni: 5 250,6 kg