Přejeme všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy krásné léto
a v září se těšíme na shledanouAktuality

Evropská unie
Evropský sociální fond
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Erasmus
eTwinning School
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ