Omluva žáka

Zde můžete omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování.