Díky Operačnímu programu Evropské unie Vzdělání pro konkurenceschopnost realizujeme na naší škole od 1. ledna 2009 do 31. října 2011 projekt Informační a komunitní centrum (IKC) na ZŠ Benešov, Dukelská 1818. V krátké době vybudujeme v naší škole víceúčelové informační a komunitní centrum spojené s knihovnou a studovnou.

V prostorách tohoto centra bude především probíhat výuka jazyků včetně českého a dalších naukových i esteticko-výchovných předmětů s využitím nainstalované didaktické techniky. Budou zde probíhat malé kulturní a vzdělávací akce typu přednášek a prezentací pro třídy, sídlit zde bude školní knihovna. V odpoledních hodinách bude centrum volný přístupné pro žáky, kde budou moci smysluplně a také bezplatně trávit svůj čas, požádat o pomoc s přípravou na vyučování, využívat materiální a technické zázemí naší školy (počítače, internet, encyklopedie, různé učebnice, časopisy, fond knihovny, multimediální záznamy,…). K většímu využití didaktické techniky centra budou sloužit výukové materiály, které vyučující v rámci projektu vytvoří a poskytnou svým kolegům.