IKC

  • je moderní školní knihovna určena žákům i učitelům
  • je nová multimediální učebna pro moderní výuku
  • je přirozeným informačním centrem školy
  • je k dispozici žákům i učitelům 1. a 2. stupně naší školy
  • je místnost přímo otevřená pro projektové, skupinové, problémové, interaktivní a další formy výuky
  • je určeno v odpoledních hodinách k využití volného času pro přípravu na výuku (knihovna, studovna, volný internet, mediatéka, odborná pomoc knihovníka, …)
  • je ve spolupráci s pedagogy a externími spolupracovníky organizátorem dalších výukových aktivit pro žáky v rámci výuky
  • je pomocníkem vyučujícím s přípravou moderních forem výuky
  • je místnost s interaktivní tabulí, počítači s internetem, vizualizérem, s multimediálním koutkem,