Přehled oddělení

Číslo oddělení

Třída

Vychovatelka

Tel. linka

ŠD 1 (přízemí– 2.B)

2.B

Monika Krásenská

154

ŠD 2 (přízemí)

2.A, 4.D

Jana Kubálková

153

ŠD 3 (přízemí)

1.B

Ivana Ptáčková

171

ŠD 4 (přízemí)

2.C

Bc. Jana Kubáňová

138 (centrální)

ŠD 5 (příz. malá u 1.C tř.)

1.C

Kateřina Lukešová

156

ŠD 6 (u hlav. vchodu)

přípravná třída

Věra Pokorná

104

ŠD 7 (společen. míst.)

3.A

Marcela Peterková

135

ŠD 8 (přízemí 1.A tř.)

1.A

Hana Dvořáková

157

ŠD 9 (nová u spol míst.)

3.B

Monika Šubrtová

140

ŠD 10 (2 .patro – 5.D tř.)

4.B, 4.C

Iveta Pohorská

177

ŠD 11 (1.patro – 3.D tř.)

3.D+4.A

Marcela Dohnalová

172

ŠD 12 (1. patro 4.C tř.)

3.C,4.A

Miroslava Nováková

170

Telefon. číslo do ŠD: 317 765 a  linka