Přehled oddělení

Číslo oddělení

Třída

Vychovatelka

Tel. linka

ŠD 1 (přízemí– 2.B)

1. D

Monika Krásenská

154

ŠD 2 (přízemí)

1. B, 4. B

Jana Kubálková

153

ŠD 3 (přízemí)

2. A

Štěpán Starý

171

ŠD 4 (přízemí)

2. B

Ivana Ptáčková

138

ŠD 5 (příz. malá u 1.C tř.)

1. C

Kateřina Lukešová

156

ŠD 6 (u hlav. vchodu)

přípravná třída, 4. A

Věra Pokorná

104

ŠD 7 (společen. míst.)

3. A, 4. C

Miroslava Nováková

135

ŠD 8 (přízemí 1.A tř.)

1. A

Hana Dvořáková

157

ŠD 9 (nová u spol míst.)

3. B

Monika Šubrtová

140

ŠD 10 (2 .patro – 4. B tř.)

3. C, 4. B

Daniela Bartošová

177

ŠD 11 (1.patro – 3.D tř.)

3. D, 4. C

Marcela Peterková

172

ŠD 12 (1. patro 2.C tř.)

2. C

Bc. Jana Kubálková

170

Telefon. číslo do ŠD: 317 765 a  linka