Počítání s procenty.

Elektronická podpora výuky matematiky pro žáky 7. ročníku, ZŠ Dukelská.

Krácení, sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků.

Matematická olympiáda