Týden zdravého životního stylu v 9. třídách

Ve čtvrtek 24. 10. proběhl v 9. třídách program ,,Zdravý životní styl”. Naše třída 9. A začala den přesunem na dopravní hřiště blízko zimního stadionu. Nacházela se tam menší budova, před kterou byla zaparkovaná jízdní kola a koloběžky. Vedle budovy se nacházelo samotné dopravní hřiště. Skládalo se ze silnice namalované na zemi, různých dopravních značek, semaforů, přechodů pro chodce a dalších prvků které můžete běžně potkat na silnici a ve městě. V budově jsme se rozdělili na dvě skupiny. Žáci první skupiny si vzali helmy na kolo a šli jezdit. Druhá skupina zůstala uvnitř a vyslechla si od paní policistky přednášku zabývající se bezpečností na silnici, správnou výbavou jízdního kola a vysvětlením dopravních značek. Na konci jsme si vyplnili krátký test, abychom zjistili, jak moc jsme dávali pozor a jestli jsme si z přednášky něco zapamatovali. Poté se obě skupiny prohodily. Po dopravním hřišti nás ve škole čekala prezentace o státě Kongo v Africe. Dozvěděli jsme se tam, jaké mají místní obyvatelé životní podmínky a ukázali si pár fotek z některých vesnic. Na závěr dne jsme dostali za úkol vytvořit ve skupině nějaký obraz týkající se ekologie, který jsme vytvořili  pomocí prstových barev. Myslím, že obrazy se nám povedly a že jsme si celý den užili.

 

Vlasta Horáková, 9. A

Zdroj: